👋
Jørgen Arnor G. Lom
Datajournalist i Aftenposten

---

LinkedIn
Mastodon
j@lom.me

---

Hemmelig? 🤫

PGP-nøkkel
Session-id:

0570577cf5bc9bf8f43a24945be2faad0cb2fffca1f6c44893469d3dc3a0e42c47